SZCZECIŃSKI PARNAS


Jak co roku, w październiku, w naszej szkole odbyły się eliminacje do XIV edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego poświęconego twórczości pisarzy Ziemi Szczecińskiej – „Szczeciński Parnas”. W szranki stanęli uczniowie Gimnazjum nr 14 i Szkoły Podstawowej nr 2 w ZSO4, zainteresowani regionalną literaturą piękną i jej promocją.

Jury brało pod uwagę:  właściwy dobór tekstu,  interpretację i zrozumienie  utworu, dykcję, tempo, intonację oraz ogólne  wrażenie. Mimo ściśle określonych kryteriów z trudem wybrało, wśród reprezentujących bardzo wysoki poziom kandydatów,   dwie uczennice , mające reprezentować szkołę w czasie finału, który odbędzie się 10 listopada 2018 r,      w Teatrze Polskim w Szczecinie

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty  i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, a Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 jest jednym z jego współorganizatorów.