Kodowanie


Szkoła jest miejscem, gdzie każdy powinien znaleźć sposób na osobisty rozwój intelektualny i emocjonalny. Droga ta nie może prowadzić jedynie przez podręczniki i ćwiczenia. Ciekawym i kreatywnym sposobem rozwijania tych umiejętności jest nauka kodowania. Można ją przeprowadzić za pomocą robotów, komputerów i mat. Właśnie z matami mogli zmierzyć się uczniowie klasy 1a. Taka twórcza praca nie tylko rozwija intelektualnie, ale motywuje uczniów do wspólnej i kreatywnej pracy.