Polski Październik 56 – zawiedzione nadzieje


20 października 2022 r. uczniowie XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie wzięli udział w debacie oksfordzkiej „Polski Październik 56 – zawiedzione nadzieje” zorganizowanej przez Centrum Dialogu Przełomy. Uczniowie wykazali się szczegółową wiedzą na temat przełomów w powojennej  historii Polski. Drużyna XI Liceum Ogólnokształcącego w składzie: Sławomir Bartkowiak, Igor Krzyżostaniak, Kuba Stefańczyk z  klasy 3LAp oraz Olgierd Klonowski z klasy 2LA, zdobyła  pierwsze miejsce, a Igor Krzyżostaniak i Sławomir Bartkowiak zostali  najlepszymi mówcami debaty.

Gratulujemy