Umowa patronacka z Pomorskim Towarzystwem Ratowniczym


W  obecności Prezesa Pomorskiego Towarzystwa Ratowniczego Michała Wasiluka oraz wice prezesa Tomasza Zielińskiego i Dyrektora XI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi Mirosława Miki w dniu 17 października 2022 r. podpisana została Umowa Patronacka. Umowa dotyczy opieki dydaktycznej nad uczniami XI LO, oraz teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów jako partnera wspierającego Pomorskie Towarzystwo Medyczne. Wiedza i zdobyte umiejętności będą pomocne w podjęciu szeroko rozumianych studiów około medycznych.