REKRUTACJA


W roku szkolnym 2023/2024 Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi prowadzić będzie nabór do następujących oddziałów i klas:

Szkolnego oddziału przedszkolnego (tylko sześciolatki);

Klas pierwszych.

Klasa siódma dwujęzyczna bezobwodowa .

 

  1. Zarządzenie Nr 42/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 24.01.2023 r. w sprawie terminów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, na rok szkolny 2023/2024 pdf.
  2. Uchwałę nr XIII/467/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
  3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 24.01.2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym

 

 


Zachęcamy do odwiedzenia naszego fanpage na FacebookuTU.

Kilka słów o nas

Dokumenty związane z rekrutacją można składać w sekretariacie uczniowskim.

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO:

  • Proszę otworzyć stronę www: nabor.pcss.pl/szczecin
  • stworzyć listę preferencji placówek,
  • wypełnić pozostałe pola formularza,
  • proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ministerialnych i określonych przez organ prowadzący,
  • proszę zanieść formularz wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru,
  • po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/prawny opiekun otrzyma numer PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu lub szkole.