REKRUTACJA


Klauzula dla uczniów i rodziców rekrutacja pdf.

W roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi prowadzić będzie nabór do następujących oddziałów i klas:

 

Kilka słów o nas

Dokumenty związane z rekrutacją można składać w sekretariacie uczniowskim.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

  • do klas 0 i I: od 09.03.2020 r. do 27.03.2020 r.
  • do klasy VII dwujęzycznej: od 10.03.2020 r. do 23.03.2020 r. do godz.12.00

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO:

  • Proszę otworzyć stronę www: nabor.pcss.pl/szczecin
  • stworzyć listę preferencji placówek,
  • wypełnić pozostałe pola formularza,
  • proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ministerialnych i określonych przez organ prowadzący,
  • proszę zanieść formularz wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru,
  • po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/prawny opiekun otrzyma numer PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu lub szkole.

OBWÓD SZKOŁY