REKRUTACJA


Klauzula dla uczniów i rodziców rekrutacja pdf.

W roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi prowadzić będzie nabór do następujących oddziałów i klas:

 

Kilka słów o nas

Dokumenty związane z rekrutacją można składać w sekretariacie uczniowskim.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

  • do klas 0 i I: od 11.03.2019 r. do 29.03.2019 r.
  • do klas VII dwujęzycznych: od 11.03.2018 r. do 22.03.2018 r.

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO:

  • Proszę otworzyć stronę www: nabor.pcss.pl/szczecin
  • stworzyć listę preferencji placówek,
  • wypełnić pozostałe pola formularza,
  • proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ministerialnych i określonych przez organ prowadzący,
  • proszę zanieść formularz wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru,
  • po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/prawny opiekun otrzyma numer PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu lub szkole.

OBWÓD SZKOŁY