RADA RODZICÓW


 RADA RODZICÓW – rodzaj organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele wszystkich rodziców  wybrani w demokratycznych wyborach.

RADA jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania.

 RADA RODZICÓW może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej. Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.

Konto: 

Rada Rodziców
Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4
w Szczecinie
ul. Romera 2

Bank Pocztowy 36 1320 1830 3209 7625 2000 0001

UWAGA
Wpisać : imię, nazwisko i klasę dziecka.

Dokumenty

Regulamin Rady Rodzicównpdf.

Preliminarz na rok szkolny 2017 2018 pdf.

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2016 2017 pdf.

Prezydium Rady Rodziców

Funkcja Imię i nazwisko klasa
Przewodnicząca Aleksandra Sękowska 3LA
V-ce Przewodnicząca Aneta Zierke 2LC
Skarbnik Dagmara Worona 1LB
Sekretarz Anna Górnik 7A SP
Członek Beata Dębska 3A
Członek Elżbieta Mulczyńska 1A SP