Kilka słów o nas


Szkoła Podstawowa nr 2 od roku szkolnego 2017/2018 wchodzi wraz z XI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Szczecinie.

ZSO Nr 4 to jedyna szkoła w Szczecinie, w której od 15 lat prowadzona jest nauka języka włoskiego w systemie dwujęzycznym.

Od 1 września 2017 r. w Szkole Podstawowej Ne 2 naukę j. włoskiego i j. angielskiego w systemie dwujęzycznym rozpoczęli uczniowie w klasie VII. Jest to klasa bezrejonowa. Kandydaci muszą przystąpić obowiązkowo do egzaminu z predyspozycji językowych.

Klasa VII będzie składała się z grupy z językiem włoskim i grupy z językiem angielskim. Nauka języka będzie realizowana w wymiarze pięciu godzin tygodniowo. Zwiększona ilość godzin nauki języka pozwoli na poszerzenie wiadomości, wzbogacenie zasobu słownictwa w danym języku oraz wprowadzanie wielu ćwiczeń rozwijających umiejętność konwersacji. W klasie VIII dodatkowo w języku obcym będą nauczane dwa przedmioty ogólnokształcące. W celu realizacji zasady ,,poznawanie przez działanie’’ klasa odbędzie przynajmniej jedną zagraniczną wycieczkę edukacyjną. Będą prowadzone zajęcia
z native speakerem.

Naszym celem jest stworzenie bezpiecznej szkoły przyjaznej dzieciom i rodzicom. Będziemy wspierać aktywność dzieci, rozwijać ich talenty, budować poczucie własnej wartości, wspierać w pokonywaniu trudności. Umożliwimy rozwój zdolności poznawczych, będziemy kształtować pozytywny stosunek do nauki, uczyć odpowiedzialności za podjęte działania. Obejmiemy opieką każde dziecko, uwzględniając jego potrzeby i możliwości.

Szkoła posiada nowoczesną bazę. Sale lekcyjne wyposażone są w tablice interaktywne oraz rzutniki multimedialne.

Jednym z priorytetów naszej szkoły jest rozwój kultury fizycznej i sportu. Dysponujemy kompleksem nowoczesnych boisk, salami gimnastycznymi, siłownią.

Szkoła udostępnia uczniom osobiste kodowane szafki. Zapewniamy jednozmianowość nauki. W trosce o bezpieczeństwo szkoła objęta jest monitoringiem zewnętrznym i wewnętrznym, a wejście na jej teren jest możliwe po okazaniu identyfikatora. Szkoła oferuje uczniom opiekę psychologiczno – pedagogiczną oraz pielęgniarską. Na terenie szkoły funkcjonują stołówka oraz sklepik.

W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne dla dzieci chcących rozwijać swoje zainteresowania oraz dla tych, które potrzebują wsparcia w wyrównywaniu poziomu wiedzy.

Uczniowie naszej szkoły biorą aktywny udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty i osiągają w nich wysokie lokaty. Ponadto uczniowie tej klasy biorą udział w: Ogólnopolskim Konkursie z Fizyki ,,Pingwin’’, Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym, w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z Języka Polskiego ,,Olimpus’’, w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z Chemii ,,Olimpus’’, w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z Języka Angielskiego ,,Olimpus’’,w Ogólnopolskim Konkursie Meditest.