Zabawy manipulacyjne konstrukcyjno-przestrzenne w klasie 3 a


Zabawy manipulacyjne konstrukcyjno-przestrzenne w klasie 3 a w trakcie zajęć świetlicowych.