Zgłoszenie do świetlicy szkolnej


Zwracamy się z prośbą do wszystkich rodziców uczniów klas I-IV SP2 o pilne zadeklarowanie chęci korzystania ze świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021. Należy pobrać kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy i odesłać lub dostarczyć osobiście do sekretariatu uczniowskiego  sekretariat.uczniowski@zso4.szczecin.pl do dnia 28 sierpnia 2020 r. 

Po rozpoczęciu roku szkolnego prosimy dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu.

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej pdf.

Zapraszamy na Facebook SP2