Dzień otwarty w 12 Brygadzie Zmechanizowanej


Uczestniczyliśmy dzisiaj w dniu otwartym koszar. Mogliśmy obejrzeć sprzęt, którym dysponuje 12 Brygada Zmechanizowana.