Mikołajki


6 grudnia w hali Szczecińskiego Domu Sportu odbyła się impreza mikołajkowa dla blisko 800 dzieci ze szczecińskich placówek wychowawczo-oświatowych. Specjalnie dla nich przygotowano wiele interesujących występów i atrakcji, których zwieńczeniem będzie wizyta św. Mikołaja.

Do udziału w Mikołajkach zaproszono wychowanków ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, Rodzinnych Domów Dziecka, świetlic środowiskowych, fundacji i stowarzyszeń opiekujących się najmłodszymi oraz dzieci będące pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dzięki zaangażowaniu wielu firm i instytucji, zarówno publicznych, jak i prywatnych oraz wolontariuszy, po raz kolejny udało się zorganizować tak dużą imprezę, której celem jest uszczęśliwienie dzieci znajdujących się w trudnej życiowej sytuacji. 

Podczas uroczystości na dzieci czekały występy szczecińskich zespołów tanecznych oraz niezwykłe atrakcje. Swoją wizytę złożył również prezydent Szczecina – Piotr Krzystek, który złożył dzieciom świąteczne życzenia. Najbardziej oczekiwanym momentem była wizyta św. Mikołaja, który razem z prezydentem Szczecina i prezesem Związku Przyjaciół Dzieci wręczył odznaki Przyjaciół Dzieci, robił wspólne zdjęcia i brał udział we wspólnej zabawie a następnie każde dziecko zostało obdarowane świąteczną paczką.   

Cieszymy się, że jako wolontariusze, mogliśmy choć trochę sprawić, że świat dla najmłodszych mieszkańców Szczecina, był w tym momencie bardziej bajkowy i kolorowy.