FINAŁ IX Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego Matematyka w Obiektywie


7 grudnia 2018 r. o godz. 12:00, odbył się finał IX Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego Matematyka w obiektywie.

Konkurs fotograficzny Matematyka w obiektywie jest częścią międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego Mathematics in focus. Pierwsza edycja odbyła się w 2010 roku. Organizatorem przedsięwzięcia jest Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Projekt obejmuje: konkurs fotograficzny, badania naukowe w obszarach dydaktyki matematyki i komparatystyki mediów, publikacje poznawcze i dydaktyczne, konferencje, wystawy, wykłady otwarte oraz warsztaty dla uczniów i nauczycieli.

Podczas uroczystości odbył się wykład Agaty Hasulak (laureatka I miejsca VII edycji Konkursu Matematyka w obiektywie) pt. Szczypta matematyki w mojej fotografii, wykład mgr Piotra Górnego (laureat III miejsca VIII edycji Konkursu Matematyka w obiektywie) Od wróbla do nieskończoności, koncert gitarowy Piotra Sikory z Wydziału Instrumentalnego Akademii Sztuki w Szczecinie i wręczenie nagród i dyplomów. Uczennica naszego Liceum Santina Oyarce Yuzzelli za swoją pracę konkursową zdobyła Wyróżnienie Dziekana Wydziału Matematyczno-Fizycznego. Serdecznie gratulujemy !