Wolontariat


11 czerwca 2024 r. w siedzibie Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej obyła się III Mini Gala Wolontariatu zorganizowana przez szczecińską Caritas. Podsumowano na niej działania wolontariuszy wciągu roku szkolnego i wręczono nagrody dla najbardziej aktywnych grup. Wśród nagrodzonych byli wolontariusze LO XI.  Podsumowanie działalności odbyło się też na terenie szkoły przy pizzy, a wśród uczestników tego spotkania byli: dyrektor i koordynator działań wolontariackich Caritas, dyrektor i z-ca dyrektora DK Słowianin oraz uczniowie i nauczycie SOSW 2.