WYNIKI ETAPÓW OKRĘGOWYCH OLIMPIAD PRAWNO – SPOŁECZNYCH


Uczniowie klasy europejskiej i prawnej zakończyli zmagania w olimpiadach prawnych i społecznych na poziomie okręgu. Niżej wymienieni uczniowie będą reprezentować XI LO w olimpiadach  na poziomie centralnym:
Olimpiada Wiedzy o III RP – Elizaweta Dziubenko, Nicolas Zielenkiewicz, Olgierd Klonowski, Maciej Obłoza
Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka i Świecie Współczesnym – Nicolas Zielenkiewicz, Olgierd Klonowski, Maciej Obłoza
Olimpiada Wiedzy o UE- Nicolas Zielenkiewicz, Olgierd Klonowski, Maciej Obłoza
Olimpiada WOS-Elizaweta Dziubenko, Nicolas Zielenkiewicz, Olgierd Klonowski, Maciej Obłoza, Jakub Pietrzykowski
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – Olgierd Klonowski