Pomagamy!

Miesiąc listopad obfitował w wiele wolontariackich akcji na terenie naszej szkoły. W ich ramach przeprowadziliśmy zbiórki:

  • żywności o długim terminie ważności wspierając w ten sposób akcję Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera
  •  rodków chemicznych na potrzeby funkcjonowania Placówek Wsparcia Dziennego Caritas;
  • ciast na kiermasz przy Parafii św. Rodzin, z którego dochód został przeznaczony na funkcjonowanie Placówki Wsparcia Dziennego św. Rodzina;
  • żywności i darów dla zwierząt w schronisku w Choszcznie, które zawiózł uczeń z LO XI z mamą i otrzymał  podziękowania dla ZSO 4 za okazaną  pomoc, w imieniu psiaków i kotów, od pracowników schroniska.

Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy popierają działania wolontariuszy i biorą czynny udział w akcjach wspierając je finansowo i rzeczowo.

Wolontariusze ZSO 4