Wystawa: WOLNOŚĆ! KOCHAM I SZANUJĘ


42 lata temu, 13 grudnia 1981 r., w Polsce Ludowej został wprowadzony stan wojenny. Władzę w PRL-u oficjalnie przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON) na czele z gen. Wojciechem Jaruzelskim. W wyniku wprowadzonych obostrzeń internowano wielu działaczy NSZZ „Solidarność” oraz innych ruchów antykomunistycznych tamtego okresu. Zostały zawieszone i tak już dotychczas niewielkie prawa i swobody obywatelskie. Wielu działaczy zostało zamordowanych lub zmarło „z niewyjaśnionych przyczyn”. Wprowadzenie stanu wojennego miało na celu doprowadzić do zwiększenia agresywności społeczeństwa względem protestujących, wywołaniu wobec nich akcji odwetowych, a w konsekwencji do likwidacji opozycji demokratycznej i obronę komunistycznego reżimu w PRL.

W 2002 roku dnień13 grudnia został ustanowiony Dniem Pamięci Ofiar Stanu Wojennego.
Z tej okazji grupa #MUZEUMwLICEUM przygotowała wystawę poświęconą wydarzeniom sprzed czterdziestu dwóch lat. Wystawa obejmuje nie tylko infografiki i fotografie opisujące stan wojenny, ale również zawiera oryginalne pamiątki z tamtego okresu.

Zachęcamy do odwiedzenia wystawy. Potrwa ona do 18 grudnia.

Zachęcamy również do włączenia się w akcję Instytutu Pamięci Narodowej „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”. Nawiązuje ona do gestu solidarności, jaki w stanie wojennym w wigilię Bożego Narodzenia 1981 r. wykonali wobec Polaków obywatele wolnego świata, wezwani do postawienia w swoich oknach symbolicznych świateł przez papieża Jana Pawła II i prezydenta USA Ronalda Reagana.

Justyna Próchnicka

Michał B.  Ikert