Ekopracownia


5 grudnia 2023 roku miało miejsce w naszej szkole uroczyste otwarcie Ekopracowni z nowoczesną, elektroniczną stacją meteorologiczną.

Na uroczystości obecni byli goście:

  1. Pan Grzegorz Janowski – Dyrektor Wydziału Oświaty UM
  2. Pani Marta Tarnowska – Pelc – Inspektor Referatu Programów Wspierających
  3. Pan Marek Subocz – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
    i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  4. Pan Sebastian Knetki – Kierownik Wydziału Pomiarów Hydrologiczno – Meteorologicznych Sieci Pomiarowo – Obserwacyjnej – Biuro w Gdyni
  5. Pani Renata Kurowska – Łazarz – Kierownik Wydziału Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich Wydział w Szczecinie
  6. Pani Urszula Gniełczyk – Kierownik Stacji Meteorologicznej w Szczecinie
  7. Pani Urszula Piotrowska – Synoptyk Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich Wydział w Szczecinie

Szkoła przed przystąpieniem do projektu dysponowała już ogrodzoną klatką meteorologiczną z termometrami i deszczomierzem. Dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Szczecinie powstała sala, w której projekt będzie rozwijany. Istniejąca stacja zyskała sprzęt elektroniczno – pomiarowy, rejestrujący i gromadzący przesyłane zdalnie dane. Zakupiony został: czujnik ciśnienia, czujnik ultradźwiękowy, sensor temperatury, maszt pomiarowy, osłona radiacyjna, dataloger IP 65; sensor opadów, czujnik PT100, cztery panele słoneczne.

Dzięki zakupionemu wyposażeniu uczniowie w praktyce poznają możliwość wykorzystania OZE do zasilania urządzeń. Poznają również zagadnienia związane z meteorologią, a także będą mogli kontrolować stan powietrza, którym oddychamy.

Zapraszamy uczniów liceum i szkoły podstawowej do udziału w zajęciach dodatkowych z meteorologii i klimatologii w Ekopracowni spełniającej najwyższe standardy dydaktyczne
i sprzętowe.

Koordynator projektu Ekopracownia

Tomasz Porębski