Lekcja prawa w sądzie


Dnia 05.03.2020 r. uczniowie klas prawnych i europejskiej wzięli udział w lekcji dotyczącej procesu karnego oraz rozprawie , którą poprowadził sędzia Grzegorz Kasicki.
W trakcie spotkania nasi uczniowie mogli dowiedzieć się m.in. jak wygląda codzienna praca sędziego, jaką drogę trzeba przebyć, by zostać sędzią, poznać etapy procesu sądowego w Polsce, być w sali rozpraw, zasiąść  na ławach oskarżonego czy obrońców.Uczestnictwo w tym  spotkaniu było również okazją dla młodzieży do uzyskania wiedzy dotyczącej : reguł i norm zachowania się w sądzie, stroju urzędowego używany przez przedstawicieli zawodów prawniczych na rozprawie sądowej: sędziego. prokuratora, obrońcy, ławnika.