Fenomen pogodowy września 2023


Zapraszam uczniów liceum i szkoły podstawowej do współpracy w ramach Koła Meteorologicznego.

Pierwszym aspektem, który będziemy analizować będzie wyjątkowo ciepły tegoroczny wrzesień.

Bardzo proszę, by zgłaszały się do mnie grupy maksymalnie 4 osobowe. Byłoby ekstra, gdyby powstały również grupy mieszane LO + SP.

Każda grupa otrzyma ode mnie dane pogodowe archiwalne z ostatniego dziesieciolecia. Będą to dla każdego dnia września w ostatnim dziesięcioleciu wartości temperatury średniej, maksymalnej i minimalnej dla Szczecina. Każda grupa otrzyma również login i hasło dla gościa, by w domu móc się zalogować do naszej stacji meteo celem odczytania identycznych wartości temperatur dla każdego dnia tegorocznego września. Efektem pracy każdej grupy będzie prezentacja zawierająca zbiór danych, analizę danych, porównanie danych, próbę wgłębienia się w przyczyny i możliwe skutki takiej sytuacji pogodowej dla Szczecina i Polski. Praca oprócz aspektów czysto statystycznych i analitycznych powinna zostać wykonana w atrakcyjny sposób informatyczny.

Wszystkie prezentacje w postaci plików będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz zostaną nagrodzone oceną z geografii.

Zainteresowane grupy zapraszam do mnie na rozmowę.

Pozdrawiam.

Tomasz Porębski