Wyjazd edukacyjny klasy 4 LC do Wrocławia


W dniach 25-29 września 2023 r. klasa 4 LC uczestniczyła w wyjeździe edukacyjnym obejmującym następujące interdyscyplinarne treści edukacyjne:
1. Flora i fauna Afryki Wschodniej – ze zwróceniem uwagi na budowę i cechy jezior tektonicznych – Jezioro Tanganika i Niasa.
2. Rafa koralowa jako kruchy ekosystem – niszczenie i ochrona raf.
3. Znaczenie lasów deszczowych dla ekosystemu Ziemi.
4. Flora i fauna Kotliny Kongo i strefy sawann.
5. Terasy zalewowe, nadzalewowe i wały przeciwpowodziowe w ochronie Wrocławia z perspektywy statku.
6. Bitwa pod Racławicami  – znaczenie moralne bitwy dla Polaków.
Pozyskana wiedza przez uczniów z pewnością utrwali treści z założeń podstawy programowej dla liceum z geografii, biologii i historii oraz będzie dla nich ciekawym doświadczeniem naukowym, wychowawczym i integracyjnym.
Oferta wyjazdów edukacyjnych dla naszych uczennic, uczniów oraz przyszłych kandydatów do naszej szkoły jest atrakcyjną i integralną częścią wsparcia procesu dydaktycznego.
Dziękuję pani Anecie Wojtczak za pomoc i wsparcie podczas wyjazdu.
Zapraszam do obejrzenia filmów.
Pozdrawiam.

Tomasz Porębski