Konkurs InstaLogik II edycja 2020/21


Zakończył się ogólnopolski konkurs matematyczno-informatyczny dla uczniów klas 4-8 SP InstaLogik, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły z klasy 4a: Marika Buczek, Daria Spychalska i Karol Muszyński. Konkurs realizowany był w całości on-line. Każdy uczeń otrzymał własne konto, na którym rozwiązywał zadania z dowolnego komputera. Konkurs organizowany był przez InstaKod Sp z o.o., twórcę programu nauczania, środowiska programistycznego i podręczników informatyki w klasach 4-8 oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli. Honorowym Patronem Konkursu był Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Konkurs został podzielony na trzy etapy. W ostatnim etapie – finale wzięło udział 720 uczestników. Wspaniale zaprezentowali się nasi uczniowie osiągając następujące wyniki:

Imię Nazwisko Klasa Tytuł
Marika Buczek SP klasa 4 (4A) Finalista na szczeblu ogólnopolskim
Karol Mulczyński SP klasa 4 (4A) Laureat II stopnia
Daria Spychalska SP klasa 4 (4A) Uczestnik I Etapu

Wszystkim naszym uczestnikom bardzo gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pogłębianiu wiedzy informatyczno- matematycznej.