Turniej Piłki Nożnej Halowej w ZSO Nr 4


Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr XI wzięli udział w Międzyklasowym Turnieju Piłki Nożnej Halowej.

O miano najlepszej drużyny na parkiecie „ JEDENASTKI” współzawodniczyło 5 zespołów w składach mieszanych. Łącznie 28 zawodników, w składach 4 zawodników plus bramkarz, rozegrało mecze w systemie każdy z każdym.

Cele turnieju:

  1. Popularyzacja sportu jako aktywna forma spędzania wolnego czasu.
  2. Integracja między – klasowa społeczności uczniowskiej.
  3. Zapoznanie się przepisami i zasadami piłki halowej oraz współzawodnictwo w duchu „ fair play ”

I miejsce – 2 LC / 2 LA

II miejsce – 3 LA / 2 LB

III miejsce – 1 LAp / 1 LBp

IV miejsce – 1 LAg / 1 LBg

V miejsce – 1 LD p

Gratulacje dla wszystkich uczniów!!!

Ze sportowym pozdrowieniem

Organizator – Przemysław Grabicki

Współorganizator – Marek Bryła