Lekcja Obywatelska w Radzie Miasta Szczecin


Uczniowie klasy 2 LA i 2 LC wraz z wychowawcą p. Sonią Pańczuk-Mura, uczestniczyli w sesji Rady Miasta Szczecin, która odbyła się 18.12.2019r. Byliśmy gośćmi radnego Przemysława Słowika, który jest inicjatorem, pomysłodawcą Lekcji Obywatelskiej. Przez pierwszą godzinę p. Piątek wyjaśniał zasady działalności organu stanowiącego, zachęcał do tego, aby brać czynny udział w życiu Szczecina. Mieliśmy okazję zasiąść w fotelach radnych , jak również zagłosować. Od godziny 10.00 przysłuchiwaliśmy się projektom uchwał i obserwowaliśmy pracę Rady Miasta Szczecin.