Sukcesy turystyczne


W dniu 28 listopada 2019r. w Pałacu Młodzieży odbyło się podsumowanie konkursu ,na ,,Najaktywniejsze szkolne koło krajoznawczo-turystyczne’’.
Uczniowie naszej szkoły zdobyli 3 miejsce w Szczecinie W konkursie brało udział 12 szkół w tym szkoły podstawowe , ponadpodstawowe.
Dziękujemy uczniom za aktywne uczestnictwo w rajdach i liczymy na kolejny sukces za rok.
Opiekunami koła w roku szkolnym 2018/2019 były :
p. Maria Kucharska i p. Sylwia Kowalczyk