Konkurs „Tylko we Lwowie…” Gala rozdania nagród


Uczniowie klasy 1LA z sukcesem wzięli udział w konkursie „Tylko we Lwowie…” Historia Kresów Wschodnich w pierwszej połowie XX wieku.

Amelia Macewicz uzyskała tytuł laureata i nagrody rzeczowe, Mikołaj Szlagowski został finalistą konkursu na etapie wojewódzkim.

Celem przedsięwzięcia było ukazanie roli jaką Kresy Wschodnie odegrały w dziejach Polski w pierwszej połowie XX wieku oraz popularyzacja poglądu głoszącego, że historia, tradycje, dorobek kulturowy i materialny Kresowiaków stanowią ważny element tożsamości mieszkańców Pomorza Zachodniego.

Konkurs był wydarzeniem realizowanym w ramach projektu własnego Wojewody Zachodniopomorskiego „Niepodległa 2018 – Pomorze Zachodnie Powojenna Ojczyzna Kresowiaków”. Organizatorami konkursu byli Wojewoda Zachodniopomorski pan Tomasz Hinc oraz Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza.

Gala rozdania nagród odbyła się w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.