MAM PUM


Z ogromną przyjemnością pragnę poinformować, że cztery uczennice klasy maturalnej XI LO
realizujące biologię w zakresie rozszerzonym zakwalifikowały się do projektu MAM PUM. Uczennice
uzyskały wysokie wyniki testu wstępnego. W ramach MAM PUM będą poszerzać swoją wiedzę i
zainteresowania tematyką medyczną na wykładach organizowanych przez Pomorski Uniwersytet
Medyczny. Serdecznie gratulujemy i czekamy na relację po odbytych zajęciach.