DZIEŃ W OSADZIE SŁOWIAN


11 września 2018 roku uczniowie klas 1LA, 1 LB i 1 LC XI LO udali się na wyspę Wolin, by w Centrum Słowian i Wikingów wziąć udział w zajęciach integracyjnych. Uczniowie mogli nie tylko zobaczyć jak żyli Słowianie w IX – XI wieku, ale również „dotknąć” żywej historii. Pierwszoklasiści wzięli udział w grze terenowej, która wprowadziła ich w tematykę wczesnośredniowiecznych wierzeń chrześcijańskich i codzienności dawnych Słowian. Dziewięć grup, złożonych z uczniów różnych klas, musiało zebrać runy od mitycznych bogów (ukrytych pod postacią rzemieślników pracujących w skansenie) i stworzyć z nich nazwę legendarnego miasta, które mogą ocalić przed zagładą. W trakcie gry uczniowie wykonywali różne zadana, np. odwiedzali chaty rzemieślnicze,wyrabiali świece, filcowali wełnę, a nawet strzelali z łuku, co przybliżyło im życie dawnych osadników. Mimo niezbyt sprzyjającej pogody, wszyscy świetnie się bawili i wrócili do domu w dobrym humorze.