Tydzień Konstytucyjny


W tym roku po raz kolejny nasza szkoła uczestniczyła w projekcie „Tydzień Konstytucyjny”. Uczniowie klasy 2 LA prawno-administracyjnej wzięli udział w zajęciach warsztatowych poświęconych Konstytucji RP. Zajęcia prowadził sędzia Rafał Sieradzki. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji i działalności Trybunału Konstytucyjnego, jak również promowanie świadomego obywatelstwa i zachęcanie młodych ludzi do zainteresowania sprawami publicznymi. Projekt ten jest realizowany przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy.