Uratować ludzkie życie


„Żaden człowiek, nie zna swojej siły, dopóki jej w potrzebie z siebie nie dobędzie” 

Eliza Orzeszkowa

Silę swojego charakteru poznał już uczeń klasy 1 LC w XI Liceum Ogólnokształcącym, który dzięki swojej szybkiej reakcji i sprawnie przeprowadzonej reanimacji pomógł uratować ludzkie życie.

Mikołaj w czasie treningu piłki nożnej dostrzegł, że na części boiska, na której odbywał się trening oldbojów, panuje zamieszanie wynikające z zasłabnięcia jednego z zawodników. Chłopiec zauważył, że akcja ratunkowa prowadzona jest nieprawidłowo, przejął więc kontrolę nad sytuacją i aż do przyjazdu karetki prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową.

Dzięki zdecydowaniu Mikołaja starszy pan przeżył zawał i ma się dobrze.

5 czerwca Mikołaj został oficjalnie uhonorowany i w obecności całej społeczności Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 odebrał nagrodę z rąk pana Remigiusza Olejniczaka – prezesa Oddziału WOPR w Goleniowie (mieście, w którym doszło do opisywanego zdarzenia).

Gratulujemy Mikołajowi odwagi i umiejętności podejmowania zdecydowanych działań w sytuacji, w której od decyzji jednego człowieka zależy życie drugiego.