OGÓLNOPOLSKI KONKURS „ORZEŁ BIAŁY – NASZA DUMA”


OGÓLNOPOLSKI KONKURS „ORZEŁ BIAŁY – NASZA DUMA” ORGANIZOWANY PRZEZ SENAT RP
2018r. przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach jubileuszowych obchodów, pod patronatem marszałka Senatu RP, Kancelaria Senatu organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny „Orzeł Biały – nasza duma”, adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całym kraju. Tematem prac konkursowych jest polskie godło, począwszy od Mieszka I do czasów współczesnych. Uczniowie naszej szkoły bardzo licznie wzięli udział w konkursie, czego efektem jest wystawa ponad 30 prac przed gabinetem dyrektora. Najlepsze prace wezmą udział w etapie okręgowym. W najbliższym czasie podane zostaną nazwiska osób, których praca zostaną wysłane na dalszy etap konkursu.
Małgorzata Kryk