Młodzi fizycy medyczni nagrodzeni


W piątek 17 listopada 2017 r. na Wydziale Matematyczno – Fizycznym Uniwersytetu Szczecińskiego odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Fizyki Medycznej . Podczas spotkania miał miejsce uroczysty finał konkursu wojewódzkiego dla młodzieży ponadgimnazjalnej „Fizyka w medycynie”.

Uczennice klasy 1LB naszego liceum Karolina Kaplita i Malwina Niezgoda zdobyły wysokie 5 miejsce w województwie za prezentację projektu „ Zastosowanie światła laserowego w medycynie ”. i otrzymały wyróżnienie oraz zdobyły piękny puchar . Uczennice pracowały pod kierunkiem Pań Beaty Zymek i Małgorzaty Janczak .

Konkurs był organizowany przez Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej wraz z Wydziałem Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, Zakładem Fizyki Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie.

Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowania fizyką, ukazywanie związku pomiędzy fizyką a medycyną oraz popularyzowanie zawodu fizyka medycznego. Wyzwanie to skierowane było do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego. Aby wziąć udział w konkursie należało przygotować prezentację multimedialną, której tematem było ukazanie roli fizyki w medycynie. 

W ramach święta odbyły się również wykłady otwarte dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ,między innymi : „Promieniowanie jonizujące na Ziemi i w kosmosie”, „Zdrowy tryb życia”, „Lasery w medycynie”.

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym uczennicom i ich opiekunkom.