Kadra zarządzająca


Dyrektor szkoły:

mgr Mirosław Mika

Zastępca dyrektora szkoły LO:

mgr Konrad Jeromin

Zastępca dyrektora szkoły SP:

mgr Beata Michałowska-Janusz

Kierownik internatu:

mgr Katarzyna Żywucka