Śniadanie Wielkanocne


26 marca 2024 r. odbyło się Śniadanie Wielkanocne dla prawie 400 osób bezdomnych, biednych i samotnych przygotowane przez Caritas wspólnie z miastem Szczecin. Przy realizacji tego zadania czynnie uczestniczyli wolontariusze LO XI.