Nauka Pierwszej Pomocy w Liceum XI w Szczecinie: Bezpieczeństwo na Pierwszym Miejscu


W dniu od 14 do 21 lutego 2024 r. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr XI w Szczecinie mieli niezwykłą okazję uczestniczyć w warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zorganizowanych we współpracy z Dowództwem 12 Brygady Zmechanizowanej. Wydarzenie to stanowiło znaczący krok w kształtowaniu świadomości zdrowotnej oraz umiejętności ratowniczych wśród młodego pokolenia.

Podczas intensywnych zajęć, prowadzonych przez doświadczonych instruktorów, uczestnicy mieli możliwość nauczyć się szeregu kluczowych technik ratowniczych. Jednym z głównych punktów programu było praktyczne zapoznanie się z zakładaniem rurki nosowo-gardłowej oraz procedurami resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Ćwiczenia te są niezwykle istotne w sytuacjach nagłych, gdzie szybka i skuteczna interwencja może uratować życie.

Ponadto, uczniowie zdobywali także umiejętności w zakresie bandażowania ran oraz zakładania stazy taktycznej, co pozwala na kontrolę krwawienia i zapewnienie stabilizacji poszkodowanego. Kolejnym ważnym elementem warsztatów było zabezpieczanie oraz transportowanie poszkodowanych, co jest nieodłączną częścią procesu udzielania pomocy medycznej w warunkach terenowych.

Dzięki zaangażowaniu Dowództwa 12 Brygady Zmechanizowanej, uczniowie nie tylko zdobyli praktyczną wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, ale także poczuli się pewniej w sytuacjach kryzysowych, gotowi do aktywnego działania i udzielenia pomocy potrzebującym. Wydarzenie to stanowiło ważny krok w budowaniu społeczności świadomej i gotowej do działania w obliczu różnorodnych wyzwań zdrowotnych i ratowniczych.

Mamy nadzieję, że współpraca pomiędzy naszym liceum a Dowództwem będzie kontynuowana, przynosząc kolejne korzyści dla społeczności lokalnej oraz dla naszych uczniów.