21 kwietnia br. w budynku Rektoratu miało miejsce podpisanie umowy o sprawowaniu patronatu naukowo-dydaktycznego pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a XI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie.

W spotkaniu uczestniczyli ze strony Uczelni: prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, prof. US – Dziekan Wydziału Ekonomii Finansów i Zarządzania US,  dr hab. Iwona Markowicz, prof. US – Pełnomocniczka Rektora – Koordynator ds. Praktyk i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania oraz dra hab. Jacek Buko, prof. US Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Wdrażania Strategii Rozwoju na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania, a ze strony XI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi: mgr Mirosław Mika – Dyrektor Szkoły i mgr Tomasz Porębski.

W ramach umowy patronackiej Uczelnia będzie sprawować opiekę naukowo-dydaktyczną nad szkołą w zakresie podejmowania oraz promowania inicjatyw związanych z edukacją w zakresie przedmiotów wpisujących się w dyscypliny: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz nauki o zarządzaniu. Uniwersytet będzie także umożliwiał uczniom i nauczycielom XI Licem udział w wybranych zajęciach dydaktycznych (wykładach, seminariach i warsztatach) prowadzonych przez pracowników Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US.

Koordynator współpracy:

Tomasz Porębski

fot: Filip Kacalski / Uniwersytet Szczeciński