Dzisiejsze zajęcia z zasad udzielania pierwszej pomocy zostały wzbogacone o nowy sprzęt. AED urządzenie do auto defibrylacji w wersji treningowej i kamizelkę do ćwiczenia rękoczynu Heimlicha. Zakup był możliwy dzięki wsparciu ze strony Rady Rodziców.