EkoPracownia


Chcemy poinformować, że nasze liceum ubiega się o dofinansowanie na zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni. Naszym celem jest zdobycie środków finansowych na najnowszy sprzęt obsługujący stację meteorologiczną na terenie naszej szkoły.

Projekt z biznesplanem został złożony w urzędzie a dalsze decyzje teraz będą podejmować „siły wyższe…”.
Jesteśmy zobligowani regulaminem projektu również do opublikowania filmu na stronie szkoły, co niniejszym czynimy.
Pozdrawiam.
Tomasz Porębski