Zajęcia strzeleckie


Zmiany w podstawie programowej z edukacji dla bezpieczeństwa wprowadziły konieczność uczestniczenia w zajęciach strzeleckich. Zajęcia takie pomógł naszej szkole przeprowadzić Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie na Uniwersytecie Szczecińskim. Zajęcia pozwoliły uczniom zapoznać się z zasadami bezpiecznego korzystania z broni. Oraz z przyjmowania prawidłowej postawy strzeleckiej.