Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej


Uczniowie klas pierwszych LO mogli uczestniczyć w zajęciach poprowadzonych przez żołnierzy Obrony Terytorialnej. Celem zajęć było omówienie  struktur, zadań i uzbrojenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki spotkaniu młodzież zaznajomiła się z charakterem pracy żołnierzy.