Stypendium Prezesa Rady Ministrów


Dominika Wywijas z 2 LC otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Nagrodę wręczył Województwa zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.