Zebrania z Rodzicami klas 4, 5, 6, SP oraz I-IV LO


Klasy 4,5,6 SP – 23 listopada 2022  g. 17.00

Klasy I,II,III LO – 23 listopada 2022  g. 17.00

Klasy  IV  LO – 23 listopada 2022  g. 18.00

 

Od 16:30  do 17:00 przy wejściu do szkoły RR będzie zbierała składki w kwocie 100 zł na ucznia na cały rok 2022/2023. Drugie i kolejne dziecko z jednego gospodarstwa domowego płaci 50 zł.

W klasach IV LO wpłaty zbierają skarbnicy.