Wolontariusze na warsztatach szkoleniowych


21 listopada 2022 r. uczniowie naszego liceum w ramach Festiwalu Wolontariatu wzięli udział w warsztatach szkoleniowych zorganizowanych przez Caritas Polska.  Ich tematem był „Język korzyści, motywacja do realizacji działań wolontariackich”  a  celem przybliżenie uczniom idei wolontariatu. Podczas spotkania uczestnicy przedstawiali swoje projekty społeczne oraz opowiadali czym jest dla nich wolontariat, jakie wyróżniamy jego formy, czy jest potrzebny i dlaczego,  co jest powodem zaangażowania ludzi w wolontariat i jakie są z tego korzyści.