Kalendarz na rok szkolny 2022/2023 w ZSO nr 4 w Szczecinie


Kalendarz na rok szkolny 2022/2023

w ZSO nr 4 w Szczecinie

 

1.

 

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2022/2023

1 września 2022r.

Godz. 9. 00 klasy 0, 2-6 SP

 

I,II,III,IV LO

 

Godz. 10.00 klasy 1 SP i kl.I LO ( delegacje po 8 osób), 3 a

 

 

 

Dziedziniec szkolny – budynek główny

W klasach z wychowawcą

 

Sala gimnastyczna – budynek główny

2.

 

Zakończenie zajęć

w klasach programowo najwyższych

 

 

28 kwietnia 2023r.

Godz. 13.00

Sala gimnastyczna
3. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach przejściowych 23 czerwca 2023r.

Godz. 8.30 – klasy I,II,III LO

 

Godz. 10.00 – klasy 0 – 6 SP

Początek na dziedzińcu  szkolnym lub sali gimnastycznej, kontynuacja w klasach z wychowawcą.
4. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia –31 grudnia   2022r.
5. Ferie zimowe 13 lutego – 26 lutego 2023r.
6. Wiosenna przerwa świąteczna 06 kwietnia – 11 kwietnia 2023r.
7. Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2023r.
8. I semestr klasy IV LO

II semestr klasy IV LO

1 września – 08 stycznia  2023

09 stycznia –28 kwietnia 2023

9. I semestr klasy SP i I,II,III LO

II semestr klasy SP i I,II,III LO

1 września – 08 stycznia 2023

09 stycznia – 23 czerwca 2023

 
10. Egzamin maturalny w sesji wiosennej

– egzaminy pisemne

– egzaminy ustne

 

od 4 maja do 23 maja 2023

od 10 maja do 23 maja 2023

Zgodnie z harmonogramem

Szkolnym.

11. Dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone
przez dyrektora szkoły
31 października(poniedziałek)

2 listopada 2021 ( środa)

2 maja 2023 ( wtorek)

4,5,maja 2023 (czwartek, piątek)

8 maja 2023 (poniedziałek)

09 czerwca 2023 ( piątek)

Wszyscy uczniowie ZSO 4

Wszyscy uczniowie ZSO 4

Wszyscy uczniowie ZSO 4

Wszyscy uczniowie ZSO 4

Uczniowie I, II, III LO

Wszyscy uczniowie ZSO 4

12. Dni ustawowo wolne 1 listopada 2022r.

11 listopada 2022r.

6 stycznia 2023r.

1 maja 2023r.

3 maja 2023r.

08 czerwca 2023r.

12. Terminy wystawiania ocen

I SEMESTR

Klasy 1-6 SP

Klasy I,II,III,IV LO

II SEMESTR/ROCZNYCH

Klasy IV LO

Klasy 1-6 SP

klasy I,II,III LO

 

 

Na dzień 05  stycznia 2023

Na dzień 05  stycznia  2023

 

do 21 kwietnia 2023

do 15 czerwca 2023

do 15 czerwca 2023

13. Terminy wystawienia ocen proponowanych.

Klasy IV LO

Klasy I,II,III LO

Klasy 1-6 SP

 

20 marca  2023

12 maja  2023

12 maja  2023

16. Zebrania z rodzicami

informacyjno – organizacyjne

 

 

Klasy 0 -1 SP

Klasy 2- 6 SP

Klasy I LO

Klasy II,III,IV LO

1 września 2021 g. 17.00

7 września 2021 g.17.00

7 września 2022 g. 17.00

7 września 2022 g. 18.00

17. Zebrania z rodzicami

analityczno – informacyjne

 

 

 

 

 

Podsumowujące I semestr

 

 

Bieżąco – kontrolne

 

 

 

 

Podsumowujące gotowość szkolną

 

 

Bieżąco – informacyjne

Klasy 0 – 3 SP

Klasy 4,5,6 SP

 

Klasy 4,5,6 SP

Klasy I,II,III LO

Klasy  IV  LO

 

Klasy 0 – 6 SP

Klasy I,II,III,IV LO

 

Klasy 0 – 3 SP

Klasy 4 – 6 SP

Klasy I,II,III LO

Klasy IV LO

 

Oddział edukacji wczesnoszkolnej „0”

 

Klasy 0 – 3 SP

Klasy 4 – 6 SP

Klasy I,II,III LO

Wg potrzeb

19 października 2022 g.17.00

 

23 listopada 2022  g. 17.00

23 listopada 2022  g. 17.00

23 listopad 2022    g.18.00

 

11 stycznia  2023 g.17.00

11 stycznia  2023 g.18.00

 

Wg potrzeb

22 marca 2023 g.17.00

22 marca   2023 g. 17.00

22 marca   2023 g.18.00

 

27 kwietnia 2023 g.17.00

 

Wg potrzeb

17 maja 2023 godz. 17.00

17 maja 2023 godz. 18.00

18. Festyn integracyjny dla SP

 

18 maja 2023 Smętowice
19. Festyn rekreacyjno- sportowy z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca 2023r. Boisko szkolne
19. Rekolekcje wielkopostne Harmonogram parafii
20. Studniówka – Klasy IV LO 3 lutego 2023r. Miejsce wskazane przez Radę Rodziców