Kalendarz na rok szkolny 2021/2022 w ZSO nr 4 w Szczecinie


Kalendarz na rok szkolny 2021/2022 w ZSO nr 4 w Szczecinie

 

1.

 

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021r.

Klasy 0-5 SP godz. 9.00

Klasy 1 LO – godz. 10.00

Klasy 2,3 LO  – godz. 10.00

 

Boisko szkolne lub sala gimnastyczna

W klasach z wychowawcą

2.

 

Zakończenie zajęć

w klasach programowo najwyższych

 

 

29 kwietnia 2022r.

Klasy 3 LOg godz. 17.00

 

 

Sala gimnastyczna

3. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach przejściowych 24 czerwca 2022r.

Klasy 0 – 5 SP godz. 9.00

Klasy 1 LO – godz. 10.00

Klasy 2,3 LO – godz.10.00

 

Boisko szkolne lub sala gimnastyczna

W klasach z wychowawcą

4. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia –31 grudnia   2021r.
5. Ferie zimowe 31 stycznia – 13 luty 2022r.
6. Wiosenna przerwa świąteczna 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022r.
7. Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2022r.
8. I semestr klasy 3 LOg

II semestr klasy 3 LOg

1 września -14 stycznia  2022

15stycznia – 29 kwietnia 2022

9. I semestr klasy SP i 1,2,3 LOp

II semestr klasy SP i 1,2,3 LOp

1 września – 14 stycznia 2022

15 stycznia – 24 czerwca 2022

 
10. Egzamin maturalny w sesji wiosennej

– egzaminy pisemne

– egzaminy ustne

 

Od 4 maja 2022r. wg harmonogramu OKE
11. Dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone przez dyrektora szkoły 12 listopada 2021 ( piątek)

7 stycznia 2022 ( piątek)

2 maja 2022 ( poniedziałek)

17 czerwca 2022 ( piątek)

4,5,6 maja 2022 (środa, czwartek, piątek)

styczeń 2022r.

SP+LO

SP+LO

SP+LO

SP+LO

od 4 SP + 1, 2 i 3 LOp

 

w dniu studniówki 3 LOg

12. Dni ustawowo wolne 1 listopada 2021r.

11 listopada 2021r.

6 stycznia 2022r.

3 maja 2022r.

16 czerwca 2022r.

12. Terminy wystawiania ocen I SEMESTR

Klasy 1-5 SP

Klasy 1,2,3 LOp+3LOg

II SEMESTR

Klasy 3 LOg

Klasy 1-5 SP i klasy 1,2,3 LOp

 

 

do 14 stycznia  2022

do 14 stycznia  2022

 

do 22 kwietnia 2022

do 15 czerwca 2022

13. Terminy proponowanych ocen niedostatecznych Klasy 3 LOg

Klasy 1,2,3 LOp

Klasy 1-5 SP

23 marca  2022

24 maja  2022

24 maja  2022

14. Terminy proponowanych ocen końcoworocznych Klasy 3 LOg

Klasy 1-5 SP + 1,2,3 LOp

 

20 kwiecień 2022

10 czerwca 2022

16. Zebrania z rodzicami

informacyjno – organizacyjne

Klasy 0 -5 SP

Klasy 1 LOp

Klasy 2,3, LOp +3LOg

1 września 2021 g. 17.00

1 września 2021 g.18.00

8 września 2021 g. 17.00

17. Zebrania z rodzicami

analityczno – informacyjne

 

 

 

Podsumowujące I semestr

 

Bieżąco – kontrolne

Klasy 0-5 SP

Klasy 1,2 LOp

Klasy 3 LOp+3LOg

Klasy 0-5 SP

Klasy 1,2, LOp

Klasy 3LOp+3LOg

Klasy 0- 5 SP

Klasy 1,2,3, LO

Klasy 0-5 SP

Klasy 1,2 LOp

Klasy 3 LOp+3LOg

Klasy 0-5 SP

Klasy 1,2,3 LOp

20 października 2021 g.17.00

27 października 2021 g.17.00

27 października 2021 g.18.00

24  listopada 2021 g.17.00

14 grudnia  2021 g. 17.00

14 grudnia  2021 g.18.00

27 stycznia 2022 g. 17.00

27 stycznia 2022 g. 18.00

24 marca 2022 godz. 17.00

24 marca 2022 godz. 17.00

24 marca 2022 godz. 18.00

25 maja 2022 godz.17.00

25 maja 2022 godz. 18.00

18. Festyn rekreacyjno- sportowy z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca 2022r.

Klasy 0 – 5 SP wraz z klasami licealnymi

Boisko szkolne
19. Rekolekcje wielkopostne Harmonogram parafii
20. Studniówka Klasy 3 LOg Miejsce wskazane przez Radę Rodziców