Komunikat dotyczący funkcjonowania szkoły w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID–19 w ZSO4 od 17.10.2020 r.


Zasady i procedury nauczania hybrydowego/zdalnego

Decyzja, o całkowitym lub częściowym zamknięciu placówki, czyli o przejściu na nauczanie zdalne lub hybrydowe została podjęta w oparciu o zalecenia rządowe. Po podjęciu decyzji o przesunięciu formy nauczania ze stacjonarnej na hybrydową/zdalną, będziemy stosować dostosowane do sytuacji strefy żółtej bądź czerwonej następujące rozwiązania:

W strefie żółtej szkoła wprowadza nauczanie hybrydowe:

a) W szkole podstawowej oddziały 0-4 klasy pracują w systemie stacjonarnym według dotychczasowego planu lekcji. Zajęcia świetlicowe również odbywają się zgodnie z planem.

b) W liceum klasy 1LO i 2LO od poniedziałku 19.10.2020r. przechodzą na zdalny system nauczania zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Nauka prowadzona zdalnie będzie
z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczycieli poprzez
platformę classroom, lekcji on-line w aplikacji Meet. Wszyscy uczniowie otrzymają od wychowawców informacje o dostępie do classrooma za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Platforma classroom będzie wykorzystywana do przekazywania uczniom materiałów edukacyjnych, monitorowana i sprawdzania wiedzy uczniów oraz komunikacji między uczniem, a nauczycielem. Informację o postępach ucznia w nauce nauczyciele umieszczają w e-dzienniku w zakładce uwagi lub wpisując oceny. Uczestnictwo w lekcjach zdalnych jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów.

c) Klasy 3LO od 19.10.2020r. realizują nauczanie stacjonarne zgodnie z obowiązującym planem lekcji, przestrzegając reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk, noszenie maseczek od momentu wejścia do szkoły – także na lekcjach).

Z poważaniem

Dyrektor
Mirosław Mika