RODO


Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu.

 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Szczecinie. Szczegółowe  informacje  dotyczące  przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4  znajdują się na stronie internetowej pod adresem: zso4.szczecin.pl

Zakładka RODO, w której  umieszczone  zostały  klauzule  informacyjne  zgodne z RODO.

Klauzula informacyjna ZFSS

Klauzula informacyjna dla pracowników pdf. pdf.
Klauzula informacyjna dla kontrahentów pdf.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy pdf.

Klauzula dla osób upoważnionych do odbioru dziecka pdf.

Klauzula dla uczniów i rodziców rekrutacja pdf.

 

Inspektor Ochrony Danych

Obowiązki  Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Radosław Jaśkiewicz.

Email: iod@spnt.pl

Telefon: 48 91 852 20 93

 

Regulamin strony internetowej http://zso4.szczecin.pl