ZEBRANIA Z RODZICAMI


Zebrania z rodzicami:

– informacyjno – organizacyjne

– klasy SP + Gim + LO

– analityczno – informacyjne

05 września 2017 godzina 17.00

24 październik 2018 r.

28 listopad 2018 r.
12 grudnia 2018 r. – tylko III LO

23 stycznia 2019 r.

13 marca 2019 r.

15 maja 2019 r.