ZEBRANIA Z RODZICAMI


 

 – informacyjno – organizacyjne

– klasy SP + Gim

– klasy LO

– analityczno – informacyjne

06 września 2017 godzina 17.0007 września 2017 godzina 17.00

25  październik  2017 r.

29 listopad 2017 r.
20  grudnia  2017 r. – III LO

10  stycznia  2018 r.

21  marca  2018 r.

16  maja   2018 r.