REKRUTACJA


Zasady rekrutacji

Wniosek do LO pdf.

Harmonogram rekrutacji LO pdf.


 

KLASA I LA – PRAWNA DWUJĘZYCZNA
Z J. WŁOSKIM I J. ANGIELSKIM

pod patronatem: Wydziału Prawa i Administracji i Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego ​
oraz Wydziału Italianistyki Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • język polski
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty uzupełniające:

 • przyroda
 • elementy prawa

GRUPA A – DWUJĘZYCZNA  Z JĘZYKIEM WŁOSKIM

Pierwszy język nowożytny:

 • język włoski – nauczany w systemie dwujęzycznym

Drugi język nowożytny do wyboru:

 • język angielski – kontynuacja
 • język niemiecki – od podstaw
 • język rosyjski – od podstaw

Przedmioty nauczane dwujęzycznie:

 • KULTURA NARODÓW BASENU MORZA ŚRÓDZIEMNEGO
 • HISTORIA NARODÓW BASENU MORZA ŚRÓDZIEMNEGO

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego (grupa A) kandydaci muszą przystąpić do sprawdzianu z uzdolnień kierunkowych z języka włoskiego w dniu 5 czerwca o godzinie 16:00!!!

WYMAGANIA NA SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH Z JĘZYKA WŁOSKIEGO DLA KANDYDATÓW DO KLASY ILA DWUJĘZYCZNEJ PRAWNEJ – GRUPY Z J. WŁOSKIM PDF.

GRUPA B – DWUJĘZYCZNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Pierwszy język nowożytny:

 • język angielski – nauczany w systemie dwujęzycznym

Drugi język nowożytny do wyboru:

 • język niemiecki – od podstaw
 • język włoski – od podstaw
 • język rosyjski – od podstaw

Przedmioty punktowane

 • historia
 • wos

Przedmioty nauczane dwujęzycznie:

 • KULTURA NARODÓW WYSP BRYTYJSKICH
 • HISTORIA NARODÓW WYSP BRYTYJSKICH

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego (grupa B) kandydaci muszą przystąpić do sprawdzianu z uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego w dniu 7 czerwca o godzinie o godzinie 16:00!!!

WYMAGANIA NA SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KANDYDATÓW DO KLASY I LA DWUJĘZYCZNEJ PRAWNEJ – GRUPY Z J. ANGIELSKIM

Dlaczego warto wybrać klasę prawną – dwujęzyczną

Oferta skierowana jest do uczniów, które chcą studiować prawo, administrację publiczną, socjologię, filologię polską, filologię angielską, filologię włoską, psychologię, pedagogikę, resocjalizację, bezpieczeństwo narodowe, historię, europeistykę.

Uczniowie:

 • uczestniczą w wykładach na Wydziale Prawa i Administracji, w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych
 • mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez lektorów włoskich i angielskich (konwersacje, wykłady) zarówno w szkole jak i na Uniwersytecie Szczecińskim

 • organizacja lekcji kulturowych w ramach AIESEC
 • biorą udział w debatach i spotkaniach samorządowych
 • realizują projekty z zakresu tematyki patriotycznej
 • uczestniczą w zajęciach przygotowujących do olimpiad

Zajęcia dodatkowe

 • udział w projekcie „Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu” organizowanym przez Klub Jagielloński
 • udział w międzynarodowym projekcie „Droga do wolności” – polsko – węgierski projekt historyczny
 • cykliczne spotkania i wykłady prowadzone przez adwokatów, radców prawnych
 • wykłady i zajęcia warsztatowe prowadzone przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach patronatu
 • współpraca z koordynatorem studiów międzynrodowch US Europejskiego Master in Law and Policies of European Integration: European Constitutional Law and Multilevel Constitutionalism
 • współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej
 • wycieczki edukacyjne do Wielkiej Brytanii i Włoch

KLASA I LB – MEDYCZNA

pod patronatem: Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wydziału Technologii Chemicznej i Inżynierii Chemicznej ZUT

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • język angielski
 • chemia
 • biologia

Pierwszy język nowożytny:

 • język angielski – na poziomie rozszerzonym

Drugi język nowożytny do wyboru:

 • język niemiecki – od podstaw
 • język włoski – od podstaw
 • język rosyjski – od podstaw

Przedmioty uzupełniające:

 • historia i społeczeństwo
 • badania mikroskopowe i laboratoryjne w medycynie

Przedmioty punktowane

 • chemia
 • biologia

 

Dlaczego warto wybrać klasę medyczną?

Oferta klasy skierowana jest do uczniów zainteresowanych studiowaniem na kierunkach uczelni medycznych: lekarskim, stomatologii, analityce medycznej, rehabilitacji, farmacji. Ze względu na rozszerzenia absolwenci tej klasy mogą kontynuować naukę na innych kierunkach pokrewnych: biologii i chemii itp. Dodatkowe zajęcia z biologii i chemii prowadzone są w formie laboratoryjne w szkole i na wydziałach Technologii i inżynierii Chemicznej ZUT oraz na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym.

Zajęcia dodatkowe

 • współpraca z Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii ZUT
  w Szczecinie
 • współpraca z Wydziałem Biotechnologii
 • realizacja programu MAM PUM Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
 • realizacja projektu „Licealista w świecie nauki” organizowanego przez Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
 • zajęcia laboratoryjne „Badania w medycynie z zakresu biologii i chemii”


KLASA I LC – EUROPEJSKA

pod patronatem: Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Szczecińskiego

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • język angielskim
 • geografia
 • wos

Pierwszy język nowożytny:

 • język angielski na poziomie rozszerzonym

Drugi język nowożytny do wyboru:

 • język włoski od podstaw
 • język niemiecki od podstaw
 • język rosyjski od podstaw

Przedmioty uzupełniające:

 • zajęcia artystyczne
 • kultura europejska
 • prawo europejskie

Przedmioty punktowane

 • wos
 • geografia

Dlaczego warto wybrać klasę europejską?

Jeśli chcesz poznać i zrozumieć procesy społeczno-gospodarcze zachodzące we współczesnym świecie – wybierz klasę europejską. Absolwenci tej klasy mogą studiować europeistykę, prawo, dziennikarstwo, zarządzanie oraz np. turystykę, geologię, geodezję. Dodatkowe godziny języka angielskiego na poziomie rozszerzonym pozwolą Ci na studiowanie na uczelniach zagranicznych.