REKRUTACJA


Zasady rekrutacji

Wniosek do LO pdf.

Harmonogram rekrutacji LO pdf


OFERTA XI LO DLA ABSOLWENTÓW GM I SP

NA ROK SZKOLNY 2019/2020


Cykl 3 letni – po GM 

 

KLASA I LA – PRAWNA DWUJĘZYCZNA
Z J. WŁOSKIM I J. ANGIELSKIM

pod patronatem: Wydziału Prawa i Administracji i Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego ​
oraz Wydziału Italianistyki Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • język polski
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty uzupełniające:

 • przyroda
 • elementy prawa

GRUPA A – DWUJĘZYCZNA  Z JĘZYKIEM WŁOSKIM

Pierwszy język nowożytny:

 • język włoski – nauczany w systemie dwujęzycznym

Drugi język nowożytny do wyboru:

 • język angielski – kontynuacja
 • język niemiecki – od podstaw
 • język rosyjski – od podstaw

Przedmioty nauczane dwujęzycznie:

 • BIOLOGIA NAUCZANA DWUJĘZYCZNIE – WYBRANE ZAGADNIENIA
 • GEOGRAFIA NAUCZANA DWUJĘZYCZNIE – WYBRANE ZAGADNIENIA.

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego (grupa A) kandydaci muszą przystąpić do sprawdzianu z uzdolnień kierunkowych z języka włoskiego w dniu 28 maja o godzinie 16:00 (w XI LO)

WYMAGANIA NA SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH Z JĘZYKA WŁOSKIEGO DLA KANDYDATÓW DO KLASY ILA DWUJĘZYCZNEJ PRAWNEJ – GRUPY Z J. WŁOSKIM PDF.

GRUPA B – DWUJĘZYCZNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Pierwszy język nowożytny:

 • język angielski – nauczany w systemie dwujęzycznym

Drugi język nowożytny do wyboru:

 • język niemiecki – od podstaw
 • język włoski – od podstaw
 • język rosyjski – od podstaw

Przedmioty punktowane

 • historia
 • wos

Przedmioty nauczane dwujęzycznie:

 • HISTORIA  NAUCZANA DWUJĘZYCZNIE – WYBRANE ZAGADNIENIA;
 • WOS NAUCZANY DWUJĘZYCZNIE – WYBRANE ZAGADNIENIA.

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego (grupa B) kandydaci muszą przystąpić do sprawdzianu z uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego w dniu 30 maja o godzinie o godzinie 16:00 (w XI LO).

WYMAGANIA NA SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KANDYDATÓW DO KLASY I LA DWUJĘZYCZNEJ PRAWNEJ – GRUPY Z J. ANGIELSKIM

Oferta skierowana jest do uczniów, którzy chcą studiować prawo, administrację publiczną, socjologię, filologię polską, filologię angielską, filologię włoską, psychologię, pedagogikę, resocjalizację, bezpieczeństwo narodowe, historię, europeistykę.

Uczniowie:

 • uczestniczą w wykładach na Wydziale Prawa i Administracji, w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych
 • mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez lektorów włoskich i angielskich (konwersacje, wykłady) zarówno w szkole jak i na Uniwersytecie Szczecińskim

 • uczestniczą w  lekcjachi kulturowych w ramach AIESEC
 • biorą udział w debatach i spotkaniach samorządowych
 • realizują projekty z zakresu tematyki patriotycznej
 • uczestniczą w zajęciach przygotowujących do olimpiad.

KLASA I LB – MEDYCZNA

pod patronatem: Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wydziału Technologii Chemicznej i Inżynierii Chemicznej ZUT

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • język angielski
 • chemia
 • biologia

Pierwszy język nowożytny:

 • język angielski – na poziomie rozszerzonym

Drugi język nowożytny do wyboru:

 • język niemiecki – od podstaw
 • język włoski – od podstaw
 • język rosyjski – od podstaw

Przedmioty uzupełniające:

 • historia i społeczeństwo
 • badania mikroskopowe i laboratoryjne w medycynie

Przedmioty punktowane

 • chemia
 • biologia

Oferta klasy skierowana jest do uczniów zainteresowanych studiowaniem na kierunkach uczelni medycznych: lekarskim, stomatologii, analityce medycznej, rehabilitacji, farmacji. Ze względu na rozszerzenia absolwenci tej klasy mogą kontynuować naukę na innych kierunkach pokrewnych: biologii i chemii itp. Dodatkowe zajęcia z biologii i chemii prowadzone są w formie laboratoryjne w szkole i na wydziałach Technologii i inżynierii Chemicznej ZUT oraz na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym.

Uczniowie:

 • współpracują z Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii ZUT
  w Szczecinie
 • współpracują z Wydziałem Biotechnologii
 • realizują program MAM PUM Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
 • realizują projekt „Licealista w świecie nauki” organizowany przez Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
 • uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych „Badania w medycynie z zakresu biologii i chemii”


KLASA I LC – EUROPEJSKA

pod patronatem: Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Szczecińskiego

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • język angielskim
 • geografia
 • wos

Pierwszy język nowożytny:

 • język angielski na poziomie rozszerzonym

Drugi język nowożytny do wyboru:

 • język włoski od podstaw
 • język niemiecki od podstaw
 • język rosyjski od podstaw

Przedmioty uzupełniające:

 • zajęcia artystyczne
 • kultura europejska
 • prawo europejskie

Przedmioty punktowane

 • wos
 • geografia

Oferta skierowana jest do uczniów, którzy chcą poznać i zrozumieć procesy społeczno-gospodarcze zachodzące we współczesnym świecie i chcą w przyszłości studiować między innymi: europeistykę, prawo, dziennikarstwo, zarządzanie oraz np. turystykę, geologię, geodezję. 


Cykl 4 letni – po SP 

 

KLASA PRAWNA

pod patronatem: Wydziału Prawa i Administracji i Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego ​

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • język angielski
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie

Uczniowie:

 • uczestniczą w wykładach na Wydziale Prawa i Administracji, w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych
 • biorą udział w debatach i spotkaniach samorządowych
 • realizują projekty z zakresu tematyki patriotycznej
 • uczestniczą w zajęciach przygotowujących do olimpiad.

KLASA I LB – MEDYCZNA DWUJĘZYCZNA 

Z J. WŁOSKIM I J. ANGIELSKIM

pod patronatem:

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego,

Wydziału Italianistyki Uniwersytetu Szczecińskiego

oraz Wydziału Technologii Chemicznej i Inżynierii Chemicznej ZUT

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • chemia
 • biologia

GRUPA A – DWUJĘZYCZNA Z JĘZYKIEM WŁOSKIM

Pierwszy język nowożytny:

 • język włoski – nauczany w systemie dwujęzycznym

Drugi język nowożytny do wyboru:

 • język angielski – kontynuacja

Przedmioty nauczane dwujęzycznie:

 • BIOLOGIA NAUCZANA DWUJĘZYCZNIE – WYBRANE ZAGADNIENIA
 • GEOGRAFIA NAUCZANA DWUJĘZYCZNIE – WYBRANE ZAGADNIENIA.

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego (grupa A) kandydaci muszą przystąpić do sprawdzianu z uzdolnień kierunkowych z języka włoskiego w dniu 28 maja o godzinie 16:00 (w XI LO)

WYMAGANIA NA SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH Z JĘZYKA WŁOSKIEGO DLA KANDYDATÓW DO KLASY ILA DWUJĘZYCZNEJ PRAWNEJ – GRUPY Z J. WŁOSKIM PDF.

GRUPA B – DWUJĘZYCZNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Pierwszy język nowożytny:

 • język angielski – nauczany w systemie dwujęzycznym

Drugi język nowożytny do wyboru:

 • język niemiecki – od podstaw
 • język włoski – od podstaw
 • język rosyjski – od podstaw

Przedmioty nauczane dwujęzycznie:

 • HISTORIA  NAUCZANA DWUJĘZYCZNIE – WYBRANE ZAGADNIENIA;
 • WOS NAUCZANY DWUJĘZYCZNIE – WYBRANE ZAGADNIENIA.

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego (grupa B) kandydaci muszą przystąpić do sprawdzianu z uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego w dniu 30 maja o godzinie o godzinie 16:00 (w XI LO).

WYMAGANIA NA SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KANDYDATÓW DO KLASY I LA DWUJĘZYCZNEJ PRAWNEJ – GRUPY Z J. ANGIELSKIM

Oferta klasy skierowana jest do uczniów zainteresowanych studiowaniem na kierunkach uczelni medycznych: lekarskim, stomatologii, analityce medycznej, rehabilitacji, farmacji. Ze względu na rozszerzenia absolwenci tej klasy mogą kontynuować naukę na innych kierunkach pokrewnych: biologii i chemii itp. Dodatkowe zajęcia z biologii i chemii prowadzone są w formie laboratoryjne w szkole i na wydziałach Technologii i inżynierii Chemicznej ZUT oraz na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym.


KLASA MEDIALNO – EUROPEJSKA

pod patronatem: Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Szczecińskiego

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • język angielskim
 • geografia
 • język polski

Drugi język nowożytny do wyboru:

 • język włoski od podstaw
 • język niemiecki od podstaw
 • język rosyjski od podstaw

Oferta skierowana jest do uczniów zainteresowanymi procesami społeczno-gospodarcze zachodzącymi we współczesnym świecie i chcą w przyszłości studiować między innymi: europeistykę, prawo, dziennikarstwo,  turystykę, geografię.