REKRUTACJA


DOKUMENTY DO POBRANIA

Wniosek w wersji papierowej

Analiza liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022 2023

System elektronicznej rekrutacji – instrukcja dla kandydata rodzica

Zasady i kryteria rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023 2024

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 pdf.


PROPOZYCJA KLAS PIERWSZYCH

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

SYMBOL

KLASY

PROFILE PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

ze świadectwa ukończenia SP

1 LA prawna – dwujęzyczna z językiem angielskim historia, wos j. polski, matematyka, historia, j. obcy nowożytny
1 LB medyczna biologia, chemia, j. angielski j. polski, matematyka, biologia, chemia
1LC europejska geografia, wos, j. angielski j. polski, matematyka, wos, geografia
1 LD lingwistyczna j. polski, j. angielski, j. włoski j. polski, matematyka, historia, j. obcy nowożytny
1 LE przyrodnicza j. angielski, geografia, biologia j. polski, matematyka, geografia, biologia
1LF humanistyczna j. polski, j. angielski, historia j. polski, matematyka, historia, WOS
1LG politechniczna j. angielski, matematyka, fizyka j. polski, matematyka, fizyka, chemia

1 LA

KLASA PRAWNA DWUJĘZYCZNA Z J. ANGIELSKIM

Patronat Wydziału Prawa i Administracji US; Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie;

Zajęcia  dodatkowe rozwijające zainteresowania: elementy prawa;

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego kandydaci muszą przystąpić do sprawdzianu z kompetencji językowych z języka angielskiego w dniu 6 czerwca o godzinie 16:00. Drugi termin egzaminu z kompetencji językowych do klasy prawnej dwujęzycznej odbędzie się 27 czerwca o godz. 12.00.

Pierwszy język nowożytny:

 • Język angielski – nauczany w systemie dwujęzycznym

Drugi język nowożytny do wyboru:

 • język niemiecki – od podstaw;
 • język włoski – od podstaw

Przedmioty nauczane dwujęzycznie:

 • historia
 • wos

Dlaczego warto wybrać klasę prawną – dwujęzyczną?

Oferta dla uczniów, którzy chcą studiować prawo, administrację publiczną, socjologię, filologię polską, angielską, włoską, psychologię, pedagogikę, resocjalizację, bezpieczeństwo narodowe, historię, europeistykę.

Uczniowie:

– uczestniczą w wykładach na Wydziale Prawa i Administracji, w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych;

– mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez lektorów włoskich i angielskich ( konwersacje i wykłady);

– biorą udział w debatach i spotkaniach samorządowych;

-realizują projekty w zakresu tematyki patriotycznej;

– uczestniczą w zajęciach przygotowujących do olimpiad;

– uczestniczą w zajęciach na terenie Sądu Okręgowego .

Zajęcia dodatkowe:

– cykliczne wykłady i spotkania prowadzone przez adwokatów i radców prawnych;

– wykłady i zajęcia warsztatowe prowadzone przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach patronatu;

– współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej;

– wycieczki edukacyjne do Warszawy, Krakowa, Wielkiej Brytanii i Włoch.


1LB

KLASA MEDYCZNA

Patronat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i Wydziału Technologii Chemicznej i Inżynierii Chemicznej ZUT

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: chemia, biologia, język angielski.

Zajęcia  dodatkowe rozwijające zainteresowania:  laboratorium biologiczne i chemiczne

Pierwszy język nowożytny:

 • język angielski na poziomie rozszerzonym.

Drugi język nowożytny do wyboru:

 • j. włoski ( od podstaw),
 • j. niemiecki (od podstaw),

Dlaczego warto wybrać klasę medyczną?

Oferta dla uczniów zainteresowanych studiowaniem na kierunkach medycznych: na analityce medycznej, rehabilitacji, farmacji, stomatologii; biologii, chemii, itd. Jest to także klasa dla uczniów, którzy zainteresowani są przedmiotami przyrodniczymi i chcą zdobyć atrakcyjny oraz poszukiwany zawód. Dodatkowe zajęcia z biologii i chemii prowadzone są w formie laboratoryjnej w szkole i na wydziałach Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT oraz na PUM. Uczniowie cyklicznie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zajęcia dodatkowe:

– udział w projekcie ,, Licealista w świecie nauki’’ organizowanego przez Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt;

– współpraca z Centrum Dydaktyczno – Badawczym Nanotechnologii ZUT w Szczecinie;

– Współpraca z Wydziałem Biotechnologii;

– realizacja programu MAM PUM Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego;

– zajęcia laboratoryjne ,,Badania w medycynie z zakresu biologii i chemii’’.


1 LC

KLASA EUROPEJSKA

Patronat Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku Uniwersytetu Szczecińskiego

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, wos, język angielski

Zajęcia  dodatkowe rozwijające zainteresowania: prawo europejskie

Pierwszy język nowożytny:

 • język angielski na poziomie rozszerzonym.

Drugi język nowożytny do wyboru:

 • j. włoski (od podstaw),
 • j. niemiecki (od podstaw),

Dlaczego warto wybrać klasę europejską?

Jest to klasa dla tych osób, które chcą poznawać i rozumieć procesy społeczno-gospodarcze zachodzące we współczesnym świecie. Absolwenci tej klasy mogą studiować na kierunkach ekonomicznych, prawniczych, turystycznych, dziennikarskich. Dodatkowe godziny języka angielskiego na poziomie rozszerzonym pozwalają absolwentom na kontynuowanie nauki na uczelniach zagranicznych.

-wykłady uniwersyteckie;

– lekcje muzealne;

– wycieczka edukacyjna do Warszawy i Brukseli


1 LD

KLASA LINGWISTYCZNA

Patronat Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, język włoski.

Pierwszy język nowożytny:

 • język angielski na poziomie rozszerzonym.

Drugi język nowożytny do wyboru:

 • j. włoski rozszerzony realizowany od podstaw.

Dlaczego warto wybrać klasę lingwistyczną?

Klasa dla osób o szerokich horyzontach i zainteresowania humanistycznych,  dla tych, którym pasją jest nauka języków obcych, którzy posiadają zdolności językowe i pragną kontynuować swoją edukację w dowolnym miejscu świata.

 Profil przygotowujący do dalszego kształcenia na kierunkach lingwistycznych, filologiczny, na turystyce i europeistyce.


1 LE

KLASA PRZYRODNICZA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  język angielski, geografia, biologia.

Zajęcia  dodatkowe rozwijające zainteresowania: laboratorium meteorologiczne.

Pierwszy język nowożytny:

 • język angielski na poziomie rozszerzonym.

Drugi język nowożytny do wyboru:

 • j. włoski (od podstaw),
 • j. niemiecki (od podstaw),

Dlaczego warto wybrać klasę przyrodniczą?

Klasa dla osób, które chcą odkrywać tajemnice świata przyrody, interesują się geografią i nauką języków obcych. Są chętne , aby rozwijać swoje umiejętności badawcze poprzez różnego rodzaju eksperymenty, obserwacje stacji meteorologicznej i badania preparatów anatomicznych i histologicznych.

Profil przygotowuje do kontynowania nauki na kierunkach przyrodniczych, medycznych, politechnicznych oraz ekonomicznych.


1 LF

KLASA HUMANISTYCZNA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, historia

Pierwszy język nowożytny:

 • język angielski na poziomie rozszerzonym.

Drugi język nowożytny do wyboru:

 • j. włoski (od podstaw),
 • j. niemiecki (od podstaw).

Dlaczego warto wybrać klasę humanistyczną?

Jest to klasa dla tych osób, które lubią czytać, dyskutować, interesują się kulturą, chcą rozwijać swoje zainteresowania  historyczne. Klasa humanistyczna zaprasza uczniów, którzy pragną rozwijać swoją wrażliwość i wyobraźnię, kreować swój światopogląd oraz aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym i społecznym.

Profil przygotowuje do studiowania na kierunkach takich jak:  lingwistyka, prawo i administracja, dziennikarstwo, psychologia, socjologia, archeologia, kognitywistyka, komunikacja społeczna, public relations, politologia.


1 LG

KLASA POLITECHNICZNA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  język angielski, matematyka, fizyka.

Pierwszy język nowożytny:

język angielski na poziomie rozszerzonym.

Drugi język nowożytny do wyboru:

 • j. włoski (od podstaw),
 • j. niemiecki (od podstaw).

Dlaczego warto wybrać klasę politechniczną?

Klasa politechniczna to dobry wybór dla uczniów, którzy interesują się przedmiotami ścisłymi, myślą logicznie, systematycznie pracują, mają wyobraźnię i twórczo podchodzą do postawionych przed nimi zagadnień, a także chcą doskonalić swoje talenty językowe.

Profil ten umożliwi  kontunuowanie nauki na m.in. budownictwie, automatyce i robotyce, matematyce, fizyce czy energetyce na kierunkach inżynierskich.