REKRUTACJA


Zasady rekrutacji

Wniosek do LO dla uczniów po szkole gimnazjalnej pdf.

Wniosek do LO dla uczniów po ośmioletniej szkole podstawowej pdf.

Harmonogram rekrutacji LO pdf


OFERTA XI LO DLA ABSOLWENTÓW GM I SP

NA ROK SZKOLNY 2019/2020


Cykl 3 letni – po GM 

 

KLASA I LA – PRAWNA DWUJĘZYCZNA
Z J. WŁOSKIM I J. ANGIELSKIM

pod patronatem: Wydziału Prawa i Administracji i Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego ​
oraz Wydziału Italianistyki Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • język polski
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty uzupełniające:

 • przyroda
 • elementy prawa

GRUPA A – DWUJĘZYCZNA  Z JĘZYKIEM WŁOSKIM

Pierwszy język nowożytny:

 • język włoski – nauczany w systemie dwujęzycznym

Drugi język nowożytny do wyboru:

 • język angielski – kontynuacja
 • język niemiecki – od podstaw
 • język rosyjski – od podstaw

Przedmioty nauczane dwujęzycznie:

 • BIOLOGIA NAUCZANA DWUJĘZYCZNIE – WYBRANE ZAGADNIENIA
 • GEOGRAFIA NAUCZANA DWUJĘZYCZNIE – WYBRANE ZAGADNIENIA.

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego (grupa A) kandydaci muszą przystąpić do sprawdzianu z uzdolnień kierunkowych z języka włoskiego w dniu 28 maja o godzinie 16:00 (w XI LO)

WYMAGANIA NA SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH Z JĘZYKA WŁOSKIEGO DLA KANDYDATÓW DO KLASY ILA DWUJĘZYCZNEJ PRAWNEJ – GRUPY Z J. WŁOSKIM PDF.

GRUPA B – DWUJĘZYCZNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Pierwszy język nowożytny:

 • język angielski – nauczany w systemie dwujęzycznym

Drugi język nowożytny do wyboru:

 • język niemiecki – od podstaw
 • język włoski – od podstaw
 • język rosyjski – od podstaw

Przedmioty punktowane

 • historia
 • wos

Przedmioty nauczane dwujęzycznie:

 • HISTORIA  NAUCZANA DWUJĘZYCZNIE – WYBRANE ZAGADNIENIA;
 • WOS NAUCZANY DWUJĘZYCZNIE – WYBRANE ZAGADNIENIA.

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego (grupa B) kandydaci muszą przystąpić do sprawdzianu z uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego w dniu 30 maja o godzinie o godzinie 16:00 (w XI LO).

WYMAGANIA NA SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KANDYDATÓW DO KLASY I LA DWUJĘZYCZNEJ PRAWNEJ – GRUPY Z J. ANGIELSKIM

Oferta skierowana jest do uczniów, którzy chcą studiować prawo, administrację publiczną, socjologię, filologię polską, filologię angielską, filologię włoską, psychologię, pedagogikę, resocjalizację, bezpieczeństwo narodowe, historię, europeistykę.

Uczniowie:

 • uczestniczą w wykładach na Wydziale Prawa i Administracji, w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych
 • mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez lektorów włoskich i angielskich (konwersacje, wykłady) zarówno w szkole jak i na Uniwersytecie Szczecińskim

 • uczestniczą w  lekcjachi kulturowych w ramach AIESEC
 • biorą udział w debatach i spotkaniach samorządowych
 • realizują projekty z zakresu tematyki patriotycznej
 • uczestniczą w zajęciach przygotowujących do olimpiad.

KLASA I LB – MEDYCZNA

pod patronatem: Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wydziału Technologii Chemicznej i Inżynierii Chemicznej ZUT

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • język angielski
 • chemia
 • biologia

Pierwszy język nowożytny:

 • język angielski – na poziomie rozszerzonym

Drugi język nowożytny do wyboru:

 • język niemiecki – od podstaw
 • język włoski – od podstaw
 • język rosyjski – od podstaw

Przedmioty uzupełniające:

 • historia i społeczeństwo
 • badania mikroskopowe i laboratoryjne w medycynie

Przedmioty punktowane

 • chemia
 • biologia

Oferta klasy skierowana jest do uczniów zainteresowanych studiowaniem na kierunkach uczelni medycznych: lekarskim, stomatologii, analityce medycznej, rehabilitacji, farmacji. Ze względu na rozszerzenia absolwenci tej klasy mogą kontynuować naukę na innych kierunkach pokrewnych: biologii i chemii itp. Dodatkowe zajęcia z biologii i chemii prowadzone są w formie laboratoryjne w szkole i na wydziałach Technologii i inżynierii Chemicznej ZUT oraz na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym.

Uczniowie:

 • współpracują z Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii ZUT
  w Szczecinie
 • współpracują z Wydziałem Biotechnologii
 • realizują program MAM PUM Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
 • realizują projekt „Licealista w świecie nauki” organizowany przez Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
 • uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych „Badania w medycynie z zakresu biologii i chemii”


KLASA I LC – EUROPEJSKA

pod patronatem: Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Szczecińskiego

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • język angielskim
 • geografia
 • wos

Pierwszy język nowożytny:

 • język angielski na poziomie rozszerzonym

Drugi język nowożytny do wyboru:

 • język włoski od podstaw
 • język niemiecki od podstaw
 • język rosyjski od podstaw

Przedmioty uzupełniające:

 • zajęcia artystyczne
 • kultura europejska
 • prawo europejskie

Przedmioty punktowane

 • wos
 • geografia

Oferta skierowana jest do uczniów, którzy chcą poznać i zrozumieć procesy społeczno-gospodarcze zachodzące we współczesnym świecie i chcą w przyszłości studiować między innymi: europeistykę, prawo, dziennikarstwo, zarządzanie oraz np. turystykę, geologię, geodezję. 


Cykl 4 letni – po SP 

 

KLASA PRAWNA

pod patronatem: Wydziału Prawa i Administracji i Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego ​

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • język angielski
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie

Uczniowie:

 • uczestniczą w wykładach na Wydziale Prawa i Administracji, w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych
 • biorą udział w debatach i spotkaniach samorządowych
 • realizują projekty z zakresu tematyki patriotycznej
 • uczestniczą w zajęciach przygotowujących do olimpiad.

KLASA I LB – MEDYCZNA DWUJĘZYCZNA 

Z J. WŁOSKIM I J. ANGIELSKIM

pod patronatem:

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego,

Wydziału Italianistyki Uniwersytetu Szczecińskiego

oraz Wydziału Technologii Chemicznej i Inżynierii Chemicznej ZUT

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • chemia
 • biologia

GRUPA A – DWUJĘZYCZNA Z JĘZYKIEM WŁOSKIM

Pierwszy język nowożytny:

 • język włoski – nauczany w systemie dwujęzycznym

Drugi język nowożytny do wyboru:

 • język angielski – kontynuacja

Przedmioty nauczane dwujęzycznie:

 • BIOLOGIA NAUCZANA DWUJĘZYCZNIE – WYBRANE ZAGADNIENIA
 • GEOGRAFIA NAUCZANA DWUJĘZYCZNIE – WYBRANE ZAGADNIENIA.

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego (grupa A) kandydaci muszą przystąpić do sprawdzianu z uzdolnień kierunkowych z języka włoskiego w dniu 28 maja o godzinie 16:00 (w XI LO)

WYMAGANIA NA SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH Z JĘZYKA WŁOSKIEGO DLA KANDYDATÓW DO KLASY ILA DWUJĘZYCZNEJ PRAWNEJ – GRUPY Z J. WŁOSKIM PDF.

GRUPA B – DWUJĘZYCZNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Pierwszy język nowożytny:

 • język angielski – nauczany w systemie dwujęzycznym

Drugi język nowożytny do wyboru:

 • język niemiecki – od podstaw
 • język włoski – od podstaw
 • język rosyjski – od podstaw

Przedmioty nauczane dwujęzycznie:

 • HISTORIA  NAUCZANA DWUJĘZYCZNIE – WYBRANE ZAGADNIENIA;
 • WOS NAUCZANY DWUJĘZYCZNIE – WYBRANE ZAGADNIENIA.

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego (grupa B) kandydaci muszą przystąpić do sprawdzianu z uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego w dniu 30 maja o godzinie o godzinie 16:00 (w XI LO).

WYMAGANIA NA SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KANDYDATÓW DO KLASY I LA DWUJĘZYCZNEJ PRAWNEJ – GRUPY Z J. ANGIELSKIM

Oferta klasy skierowana jest do uczniów zainteresowanych studiowaniem na kierunkach uczelni medycznych: lekarskim, stomatologii, analityce medycznej, rehabilitacji, farmacji. Ze względu na rozszerzenia absolwenci tej klasy mogą kontynuować naukę na innych kierunkach pokrewnych: biologii i chemii itp. Dodatkowe zajęcia z biologii i chemii prowadzone są w formie laboratoryjne w szkole i na wydziałach Technologii i inżynierii Chemicznej ZUT oraz na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym.


KLASA MEDIALNO – EUROPEJSKA

pod patronatem: Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Szczecińskiego

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • język angielskim
 • geografia
 • język polski

Drugi język nowożytny do wyboru:

 • język włoski od podstaw
 • język niemiecki od podstaw
 • język rosyjski od podstaw

Oferta skierowana jest do uczniów zainteresowanymi procesami społeczno-gospodarcze zachodzącymi we współczesnym świecie i chcą w przyszłości studiować między innymi: europeistykę, prawo, dziennikarstwo,  turystykę, geografię.