Debata filozoficzna


Dnia 21 XI br. z okazji DNIA ŻYCZLIWOŚCI, w naszej szkole miała miejsce debata filozoficzna na temat szacunku pt. Szacunek jako Fundamentalna Wartość Etyczna i Społeczna. Wstępem do korytarzowej debaty były cotygodniowe spotkania grupy zainteresowanych uczniów naszego liceum na warsztatach poruszających zagadnienia etyczne i filozoficzne dotyczące postaw, terminologii oraz idei opartych na szacunku. Uczniowie pod czujnym okiem swojego nauczyciela mieli możliwość poznać rozmaite koncepcje szacunku, które były projektowane przez wybitnych filozofów i etyków takich jak m.in. Arystoteles, Konfucjusz, Kant, Rousseau, Myll, Schweitzer, Arendt, Beauvoir, Skinner, Wojtyła czy Gadacz. O szacunku mówią również wielkie koncepcje religijne wypływające z nauk Chrystusa, Mahometa czy Buddy. Nad tym się pochylono.

To wydarzenie, ta debata miała na celu zgłębienie, zrozumienie i podjęcie dyskusji na temat roli, znaczenia i implikacji, jakie niesie ze sobą koncepcja szacunku w naszym życiu codziennym, jak również w sferze naukowej, etycznej i społecznej. Szacunek jest jedną z podstawowych wartości, która stanowi fundament dla tworzenia trwałych i harmonijnych społeczeństw. Jest to wartość, która łączy się
z naszym sposobem myślenia, zachowywania i oddziaływania na innych ludzi. Szacunek ma wiele wymiarów, od szacunku wobec innych jednostek i ich godności, po szacunek dla różnorodności kulturowej, światopoglądowej i społecznej. W trakcie debaty eksplorowaliśmy różne aspekty szacunku, analizowaliśmy jego źródła i skutki, a także rozważaliśmy, jak możemy propagować tę wartość w naszym społeczeństwie. Podczas debaty padały pytania: Jak szacunek wpływa na nasze relacje międzyludzkie, na sposób, w jaki postrzegamy różnorodność kulturową, jak również na naszą zdolność do współpracy i rozwiązywania konfliktów? Jak nauka i badania społeczne mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia mechanizmów szacunku i sposobów jego rozwijania? Wprowadzenie do tego tematu jest szczególnie ważne w kontekście współczesnego świata, który konfrontowany jest
z wyzwaniami związanymi z różnorodnością kulturową, ksenofobią, nietolerancją, czy nierównościami społecznymi. Szacunek jako wartość etyczna może być kluczowym narzędziem w budowaniu bardziej sprawiedliwego i zrozumiałego społeczeństwa. Tego jako ludzie – część społeczeństwa – chcemy się nauczyć.

Michał B. Ikert