Wykłady na Wydziale Prawa i Administracji


Dnia 07.02.2018 r. uczniowie klasy II i III o profilu prawno-administracyjnym wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez mgr K. Ziemianin na Wydziale Prawa i Administracji. Tematem wykładu było postępowanie cywilne. Uczniowie zapoznali się z przepisami regulującymi instytucję świadka.